Roki izvajanja storitev2019-03-15T14:51:24+02:00

Roki izvajanja storitev

Trdno gorivo2019-03-15T14:46:16+02:00

Čiščenje, pregledovanje in meritve na kurilnih in dimovodih naprav nazivne toplotne moči do 50 kW je glede na vrsto goriva potrebno opraviti v naslednjih rokih / frekvencah:  

Tabela 1: pogostost izvajanja storitev na centralnih kurilnih napravah z ročnim dodajanjem goriva

Tabela 2: pogostost izvajanja storitev na centralnih kurilnih napravah z avtomatskim dodajanjem goriva

Tekoče gorivo2019-03-15T14:48:16+02:00

Pogostost opravljanja storitev na malih kurilnih napravah na tekoče gorivo

Pogostost izvajanja posameznih storitev je v predpisih opredeljena za vse vrste kurilnih naprav, kar pa ne določa, katere kurilne naprave je dopustno vgrajevati.

Plinasto gorivo2019-03-15T14:49:07+02:00

V tabeli so povzeto prikazane frekvence čiščenj in pregledov kurilnih in/ali dimovodnih naprav ter meritev emisij dimnih plinov. Za kurilne naprave nad 50 kW pa je treba opraviti tudi generalno čiščenje.

Prezračevalne naprave2019-03-15T14:49:59+02:00

ROKI PREGLEDOVANJA IN ČIŠČENJA OSTALIH POVEZANIH NAPRAV

Čiščenje zračnikov, ki zagotavljajo dovod zgorevalnega zraka kurilnim napravam

  • 1x letno

Čiščenje zračnikov, ki prezračujejo stanovanjske prostore – ugodje bivanja, zdravi bivalni prostori

  • 1x letno, v kolikor se ob rednem letnem pregledu ugotovi, da je čiščenje potrebno

Kontaktirajte nas

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke.
Z veseljem vam bomo svetovali, ter skupaj z vami našli najboljšo rešitev za vas!
Obrazec
031 520 902